Home / Tag Archives: Pånt dla Biånnda

Tag Archives: Pånt dla Biånnda

Il Giornalino del Ponte

Il Giornalino del Ponte

al Pånt dla Biånnda al n’é brîsa un giurnèl mo un fói pighè in dû.Prémma ed pighèrel, però, ai ò scrétt in vatta däl parôl in bulgnais.Cum i gèven una vôlta: tulîl pr un... Read More »